Integriteit

CDA Almere wil:

  • Versterking en professionalisering van het onafhankelijk toezicht op dienstverlening door de gemeente.
  • Een goed beschermende klokkenluidersregeling voor alle lokale overheidsinstanties.
  • Binnen de passende verhoudingen meer investeringen in regionale en lokale journalistiek.
  • Versterking van de integriteitsverantwoording, die nu nog erg intern gericht is.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.