Integriteit

Integriteit
De overheid dient het goede voorbeeld te geven. Daarom zijn integriteitscodes voor ambtenaren, wethouders en raadsleden belangrijk. In de komende raadsperiode wordt een verscherping van de het beleid doorgevoerd. Grove omgangsvormen tijdens raadsvergaderingen moeten resoluut aangepakt worden door de voorzitter en het presidium. Bij het begin van de raadsperiode moet de raad daarover duidelijke afspraken maken. Er moet terughoudendheid zijn met betrekking tot geheimhouding van raadsstukken, daarvan dient allen sprake te zijn wanneer het stadsbelang in het geding is. Om te kunnen beoordelen of geheimhouding voor onderdelen van raadstukken terecht is, gebruikt de raad een toetsingskader. Tegen schending van geheimhouding dient streng opgetreden te worden (aangifte bij de politie).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.