Jeugdbeleid

Jeugdbeleid
Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige
signalering als er iets verkeerd gaat. De gemeente moet de kans aangrijpen om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Voorkomen moet worden dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen. Jeugdzorg instellingen moeten meer dan nu het geval is de leerkrachten betrekken bij de beoordeling en behandeling van gedragsafwijkingen van kinderen. De signalering door leerkrachten van ernstige gedragsafwijkingen of ernstig ontaarde thuissituaties is belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.