Laaggeletterdheid


Ongeveer 10% van de Almeerse inwoners tussen 18 en 70 jaar kan onvoldoende lezen en schrijven. Dit zijn niet alleen allochtonen maar voor het grootste deel autochtone Nederlanders. Laaggeletterdheid leidt vaak tot een isolement.

Het CDA heeft zich steeds ingezet voor het terugdringen van laaggeletterdheid en zal dat blijven doen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor volwassenen om een eerder opgelopen achterstand in te halen. Er zal structureel geld vrijgemaakt moet worden voor het oplossen van laaggeletterdheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.