Mantelzorgers

CDA Almere wil krachtig inzetten op het beter ondersteunen van (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers. Nu al en in de toekomst zeker zijn mantelzorgers onmisbaar. CDA Almere wil een actieplan mantelzorgers. Voor elkaar zorgen als er een vorm van relatie is lijkt vanzelfsprekend, wordt ook al vanzelfsprekend gezien en is dat eigenlijk ook. Alleen, tijden veranderen. De druk op jongere generaties die werk, gezin en/of andere activiteiten combineren neemt toe. Het aantal ouderen dat zelf mantelzorg nodig heeft en het dus niet meer aan een ander kan geven neemt ook toe. Mantelzorgers zijn een nog vitalere schakel aan het worden. Tegelijkertijd zijn de voorzieningen voor mantelzorgers mager en lijkt het iets wat je tussen de bedrijven door moet doen, wat je moet bevechten. CDA Almere wil dat zorgen voor elkaar zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Daarom. Willen we een actieplan Mantelzorg, op te stellen in nauw overleg met mantelzorgers en -krijgers en andere betrokkenen. Onderdeel daarvan in de Mantelzorgacademie; door opleiding en training mantelzorgers in staat stellen meet professionele zorg over te nemen dan zij nu doen. Dit kan een plus zijn naar twee kanten: aan de zorgkant, waar sprake is van personele schaarste en aan de kant van de mantelzorger die minder afhankelijk wordt van scherp ingeplande professionele zorg.

CDA Almere wil:

  • Een actieplan Mantelzorg. Nu al en in de toekomst zeker zijn (jonge) mantelzorgers onmisbaar. De druk op jongere generaties die werk, gezin en/of andere activiteiten combineren neemt enorm toe. Zorgen voor elkaar moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Denk aan het vergroten van de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg, dagopvang en nachtzorg en de aanvraag daarvan eenvoudiger maken. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die mantelzorg bieden. Ten slotte pleiten we voor een mantelzorgacademie, waar mantelzorgers basale zorgtaken kunnen leren.
  • Schrapsessies, zodat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om zorg te verlenen. Door jaarlijks met een afvaardiging van alle betrokkenen (uiteraard inclusief de zorgontvangers) bij elkaar te gaan zitten en te kijken waar de knelpunten zitten en deze zo mogelijk op te lossen.
  • Een herstart en doorontwikkeling van het PGB zodat mensen met beperkingen en hoge zorgvraag zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.