Mantelzorgers


Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijker dan ooit. Een goede ondersteuning er van verdient prioriteit. Mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben de zorg tijdelijk over te dragen (respijtzorg). Op deze en andere hulp voor mantelzorgers en vrijwilligers mag niet bezuinigd worden. Nabije zorg in de vorm van huiskamerzorg en de mogelijkheden voor het bij  elkaar kunnen wonen van bijvoorbeeld ouderen en hun zorg verlenende kinderen moet bevorderd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.