Metropool Regio Amsterdam (MRA)


Door de grote mobiliteit en internet leven we in een netwerksamenleving waar stads-, regio- en zelfs landsgrenzen minder belangrijk zijn. Regionale samenwerking is steeds belangrijker. Almere moet zich dan ook niet naar binnen keren maar voor de werkgelegenheid nauw samenwerken in de Metropool Regio Amsterdam en daarnaast vanuit onze alzijdige oriëntatie ook met Flevoland en Utrecht. Almere zal vanuit het eigen zelfvertrouwen een belangrijke rol in de regio kunnen spelen. De samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid van alle 33 gemeenten die binnen dit verband participeren. Meer dan elders in de regio is er in Almere ruimte voor bedrijven.

Samenwerking en vertrouwen binnen Metropool Regio Amsterdam (ofwel de Noordvleugel van de Randstad) is de basis om de bedrijven evenwichtiger te verdelen over de regio. De economie houdt niet op bij de stadsgrenzen. Heel geleidelijk begint het besef te ontstaan dat de regio Almere hard nodig heeft. De werving van bedrijven kan effectiever met behulp van de Amsterdam Economic Board van de MRA. Er is een grote toestroom van buitenlandse bedrijven naar de regio Amsterdam. Almere profiteert daar nog onvoldoende van. Via de MRA zal meer naar Almere verwezen moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.