Milieu

Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Daarvoor is een gezamenlijke aanpak nodig zodat we kunnen doorgeven wat van waarde is: onze wereld, de natuur in al zijn vormen. Ook voor onze eigen gezondheid is de zorg voor onze omgeving van groot belang. De invloed van de omgeving op onze gezondheid is groot. We willen onze verantwoordelijkheid nemen om milieuschade te verminderen waar dat kan.

Daarom wil CDA Almere:

  • Dat mensen met een kleine beurs meer profiteren van duurzaamheidsubsidies en andere voordelen. Tot nu toe kwamen veel voordelen juist terecht bij mensen met een goed inkomen. Om draagvlak te behouden en realisering te vergroten moet dit anders. Dat kan door meer slimme verbindingen binnen het gemeentelijk beleid.
  • Zonnepanelen op alle nieuwbouw en overheidsgebouwen. Geen extra windmolens en zonneparken. Wij stimuleren groene daken, groene tuinen en alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen voorzien van groentegels.
  • Almere Haven en Almere Buiten niet van het gas als er geen betaalbaar en haalbaar alternatief is.
  • We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom.
  • Groen, gezondheidszorg en preventie verbinden door het ‘Groen & Gezond Adoptieproject’ en een deel van het groen in Almere laten adopteren door gezondheidsinstellingen, zorgverzekeraars of private partijen. Een win-win voor mensen, bedrijven en burgers van Almere: de buurt wordt gestimuleerd tot bewegen, de gezondheidprofessionals krijgen letterlijk ruimte om buiten hun behandelingen te geven, de gemeente heeft minder kosten aan het onderhoud en beheer en we worden allemaal gezonder.
  • Duurzame voeding bereikbaarder maken. We stimuleren de huidige supermarktketens in Almere om met lokale coöperaties van boeren regionale producten voor meer mensen bereikbaar en makkelijker beschikbaar te maken en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.#

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.