Milieu


Almere kan een voortrekkersrol vervullen als pilotstad CO2-vrij vervoer. Elektrische oplaadpalen in alle parkeergarages en oplaadpunten voor e-bikes in alle fietsenstallingen is daar een onderdeel van. Het bevorderen van het fietsen verbetert de duurzaamheid nog meer en sluit hierbij naadloos aan. Almere heeft de mogelijkheid en de ruimte om de stad van de toekomst te worden. In de stad van de toekomst rijden elektrische auto's, zelfrijdende auto's en langzamerhand zal hierdoor het verschil tussen openbaar vervoer en individueel vervoer steeds kleiner worden. Zie ook Energie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.