Natuur


In Almere gaan stad en natuur samen. Almere is gezegend met prachtige natuurgebieden aan de rand van de stad: de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen. Het CDA staat achter het beleid om de Oostvaardersplassen toegankelijker te maken zonder de unieke natuurwaarde van het gebied aan te tasten. Recreatieve voorzieningen aan de rand van het gebied die gericht is op beleven van de natuur worden aangemoedigd. Het ecologisch verbinden van natuur en groen in de stad verhoogt de biodiversiteit. Voor de mens zijn de fietsverbindingen tussen de groenverbindingen belangrijk voor de beleving van de natuur.
Het CDA is voor het inzaaien van bermen en de ruimte onder de hoogspanningsleidingen met bloemen omdat dit bijdraagt aan een honingbijvriendelijke stad. Bevordering van natuureducatie door middel van de Stichting Stad en Natuur is waardevol voor zowel kinderen als volwassenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.