Normen en waarden

Normen en waarden zijn essentieel in een grote stad waar veel mensen bij elkaar leven. Elkaar aanspreken op asociaal gedrag, zoals vervuiling, hondenpoep e.d. hoort daarbij. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor opvoeders, scholen, politie en de gemeente. CDA Almere is een groot voorstander van stadsetiquette die we met hulp van ‘deep democracy’ samen bepalen. Het gezamenlijk afspreken en naleven van regels in flats, straten of buurten waar overlast ervaren wordt, helpt en voorkomt conflicten. Buurtcoaches moeten worden opgeleid om te helpen bij burenruzies.

Samenleven kan niet alleen en keuzes moeten worden gemaakt. Dat is niet altijd makkelijk. Wij zullen ons inzetten vanuit onze gezamenlijke waarden en normen en ons de komende tijd nog meer richten op de verbinding met onze inwoners. We zoeken actief input vanuit de samenleving, van professionals op de werkvloer, van burgers en vanuit de praktijk. Vervolgens onderzoeken we hoe we dat vorm kunnen geven, bijvoorbeeld met wijkdeelraden, expertpanels of andere nieuwe vormen. We willen naar nieuwe verhoudingen tussen inwoners en hun overheid, naar een nieuw sociaal contract.#

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.