Normen en waarden


Het CDA staat voor normen en waarden. Fatsoen moet weer normaal worden. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook. Vandalisme, straatvervuiling, hufterig gedrag heeft alles te maken met normen en waarden. Er zijn taken voor ouders, scholen, woningcorporaties, politie en gemeentelijke overheid. Het CDA is voor een stadsetiquette. Het gezamenlijk afspreken van regels in flats en straten met veel overlast of onderlinge conflicten kan leiden tot meer verantwoordelijkheidsgevoel en kan uitkomst bieden bij conflicten.

Het CDA wil gebruik maken van de ervaringen van Rotterdam en Amsterdam, een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening om intimiderend straatgedrag aan te pakken (een sis-verbod). In veel gevallen van vandalisme, hufterig gedrag en vervuiling speelt misbruik van alcohol een rol. Aanpak van problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is essentieel.

Het CDA wil dat normen en waarden gehandhaafd worden in de sport. Geweld, schelden en vloeken hoort niet bij sportief gedrag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.