Onderwijs

Vanwege de grote groep jonge (aankomende) beroepsbevolking in Almere en de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst, vraagt het onderwijs en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt extra aandacht.

Een circulaire economie bevorderen door verdere kennisontwikkeling in samenwerking met regionale bouwbedrijven, (groot)handel en maakindustrie en het regionale onderwijs. En de kansen van de circulaire economie omzetten in werkgelegenheid.

Het CDA wil:

  • Dat de Almeerse jeugd in Almere naar school kan en dus moeten er meer mbo-scholen komen met een diverser onderwijsaanbod en een passend aanbod van hoger- en universitair onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met het overige aanbod in de regio. Onder andere versterking en uitbreiding van het techniekonderwijs in Almere in alle onderwerwijsniveaus.
  • Prioriteit voor de versterking, toekomstbestendigheid en inzet voor een Leven Lang Ontwikkelen van het mbo.
  • Brede inzet van coaches op beroepsontwikkeling en sociale vaardigheden op de mbo- en hbo-scholen van Almere zodat er een betere aansluiting is bij wat werkgevers wensen.
  • Investeren in Almere als studentenstad door uitbreiding van het opleidingsaanbod in de kansrijke sectoren zowel op mbo- als hbo-niveau.
  • Betaalbare eenvoudige studentenhuisvesting. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Het is ook een schaars goed, dat primair voor Almeerse studenten beschikbaar moet zijn.
  • Jongeren kennis laten maken met kansrijke sectoren in de Flevolandse arbeidsmarkt door middel van het opzetten van een (digitaal)platform voor stages en werkopdrachten. En leerlingen en studenten vervolgens motiveren om zich op kansrijke beroepen te richten, die goed aansluiten op de vraag van de Flevolandse arbeidsmarkt.#

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.