Openbaar vervoer


Een belangrijk speerpunt van het CDA is het behoud van het systeem van vrije busbanen en losliggende fietspaden die zo min mogelijk kruisen met autowegen en busbanen. Door de vrije busbanen is het openbaar vervoer net zo betrouwbaar als een metro. Een blijvend aandachtspunt is geweld en vandalisme in de bus en trein. Samenwerking van burgemeester, politie, openbaar vervoer en bewoners is daarvoor belangrijk. Stationsgebieden moeten een veilige uitstraling hebben: genoeg licht, ruimte en overzicht. In samenwerking met politie en NS worden gericht naar oplossingen toegewerkt. Cashless betalen in de bus wordt nagestreefd, maar er moet een goede oplossing komen voor de beperkte groep mensen die niet goed kunnen omgaan met het digitale betalingsverkeer. (2018)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.