Opvoeding


De opvoeding van kinderen is een verantwoordelijkheid van hun ouders. Naast het gezin vormt onderwijs ook een belangrijke bron van overdracht van waarden en normen. Daarom is het van fundamenteel belang, dat ouders keuzevrijheid hebben inzake de school voor hun kinderen. Het CDA streeft een partnerschap na tussen ouders en leerkrachten. Gezamenlijk zijn ze er voor de kinderen. Omdat partnerschap succesvol te maken, zullen ouders en leerkrachten beiden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de verantwoordelijkheden van de ander moeten respecteren.
Als er zorgen zijn over een klein deel van de ouders die de opvoedkundige taak niet aankunnen, dan is het zaak om deze ouders te ondersteunen of te begeleiden. Jeugdzorg instellingen moeten meer dan nu het geval is de leerkrachten betrekken bij de beoordeling en behandeling van gedragsafwijkingen van kinderen.
De signalering door leerkrachten van ernstige gedragsafwijkingen of ernstig ontaarde thuissituaties is belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.