Ouderen

Ouderenbeleid
Almere is nog lang niet ingesteld op een groeiend aantal ouderen. Almere is van oudsher een jonge stad waarin vooral gezinnen en weinig ouderen woonden. De vergrijzing gaat in Almere procentueel sneller dan in de rest van Nederland. Op zich is het goed dat Almere een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling krijgt. Het is wel essentieel dat in Almere meer rekening wordt gehouden met deze groei van het aantal ouderen: meer seniorenwoningen, het ondersteunen van initiatieven van vitale ouderen, toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, voldoende zorgvoorzieningen. Het CDA vindt het een ernstig gemis dat er in Almere geen samenhangend ouderenbeleid is. Bij de vorming van een nieuw College zal niet alleen jeugdbeleid maar ook ouderenbeleid in de wethouder portefeuilles moeten opgenomen worden. (2018)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.