Parken

Parken
Het CDA koestert het groen en de ruimte die huidige en nieuwe bewoners zo waarderen en verzet zich tegen het bouwen in parken. De parken in Almere worden intensief gebruikt. Kinderen spelen er, honden worden er uitgelaten, de fietspaden worden druk gebruikt, scholen geven er buiten les en sporters trainen er voor hun grote wedstrijd. Parken zijn voor recreatie en niet om te bebouwen. Voorzieningen die de recreatieve beleving verbeteren wil het CDA bevorderen: bootverhuur, natuurlijke speelplaatsen met klimbomen, theehuisjes en vissteigers. De diversiteit van stadsparken, buurtplantsoenen en sportparken moet gehandhaafd worden. In de parken en bossen mogen geen woningen gebouwd worden. De stadsparken zoals Beatrixpark en Lumierepark mogen meer voorzieningen herbergen: restaurant, speeltuin, kunst en theatervoorstellingen in de open lucht. De voorzieningen mogen geen parkeeroverlast geven in park en woonwijk. De parken in de buurt horen een rustiger uitstraling te hebben. (2018)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.