Participatie

Stimuleren van samenleven. Samen wonen biedt vele voordelen, zowel in het kader van gezondheid, eenzaamheidsbestrijding en participatie als ook qua krapte op de woningmarkt. De gemeente moet zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen er financieel op achteruit gaan als ze gaan samenwonen of iemand onder hun dak komt wonen. De ruimte die er landelijk geboden wordt om de kostendelersnorm aan te passen moet vaker worden ingezet.

Bouwen voor de Buurt. Een initiatief waarin ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen in passende woonvormen als hofjes, en andere samenleefvormen stimuleren. Een positief neveneffect is dat er ook doorstroming op de huizenmarkt kan plaatsvinden.

Veilig openbaar vervoer/busvervoer, ook of juist voor mensen die moeilijk ter been zijn.

Stimuleren van participatie. De gemeente moet actief werk maken van de inzet van het potentieel van kennis en kunde van 70+-ers in de gemeenschap daar waar mensen dit willen en kunnen. CDA Almere pleit voor een mensenbibliotheek, gekoppeld aan de Nieuwe Bibliotheek Almere. Daarnaast willen we meer sport- en beweegmogelijkheden in de buitenlucht.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.