Pesten


Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Pestgedrag ondermijnt het gevoel van veiligheid bij kinderen. Daarom moet pestgedrag worden aangepakt. In de aanpak is het echter niet zinvol om kinderen in te delen in daders en slachtoffers. Van ouders, kinderen en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit boosheid, irritatie, angst, cynisme of onverschilligheid.
Anders gezegd: doe elkaar recht en zoek oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.