Regeldruk


Wanneer je uitgaat van wat mensen kunnen, dan betekent dat minder algemene regels. Er moet maatwerk zijn bij de thuiszorg. Om maatzorg te kunnen leveren is het belangrijk dat uitgegaan wordt van vertrouwen. Het baart het CDA zorgen dat de regeldruk bij zorginstellingen door de decentralisatie niet minder is geworden maar juist meer. Landelijke regels verdwijnen vaak niet en worden aangevuld door gemeentelijke regels. Elke gemeente heeft zijn eigen regels.
Het CDA wil dat regelmatig met alle betrokkenen (uiteraard inclusief de zorgontvangers) bekeken wordt of er regels geschrapt kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.