Sociale cohesie

Sociaal beleid
Het CDA is voor een barmhartig en solidair sociaal beleid.
Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. De overheid is een schild voor de zwakkere in de samenleving. Mensen kunnen door lichamelijke, psychische of sociale beperkingen een beschermde plek nodig hebben op het grensvlak van begeleid werk en nuttige dagbesteding. Projecten als een sociale supermarkt  worden gestimuleerd. In Almere zijn onevenredig veel mensen met grote schulden. Tijdige signalering in samenwerking met energiemaatschappijen en woningcorporaties zijn essentieel.

Vraaggericht en oplossingsgericht werken vereist een samenhangende aanpak. Immers, mensen zonder werk en in armoede hebben naast inkomensproblemen vaak problemen op allerlei andere gebieden van het leven: wonen, schulden, verslaving, psyché, zorg, opvoeding van kinderen etc.
In de sociale wijkteams moet het mogelijk gemaakt worden om een dergelijke samenhangende aanpak te gebruiken. Werk is een medicijn voor veel problemen. (2018)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.