Sport


Bewegen is belangrijk, als ontspanning en om gezond te blijven. Deelname van jongeren aan sportactiviteiten wordt gestimuleerd. Samen met scholen wordt een offensief gestart om met een gezonde levensstijl overgewicht bij jongeren te voorkomen. Sportdeelname bevordert teamgeest en het leert jongeren om zich in te zetten voor elkaar. Voorwaarde is dat er een goede sfeer is op de sportvelden en dat normloos gedrag tegen gegaan wordt. Ouders horen daar bij een goed voorbeeld te geven. Voorlichtingsacties op dit gebied worden gestimuleerd.

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen ook kunnen sporten zonder financiële belemmering. Daarom zijn we voorstander van een sportfonds voor mensen met een laag inkomen. De sportaccommodaties moeten degelijk zijn maar niet duurder dan elders in het land, want indirect betaald dat de sporter weer door een hoge huur die berekend wordt door de gemeente.
We zien vaak dat jongeren halverwege de middelbare school massaal stoppen met sporten. Het CDA vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Wij willen dat onze inwoners hun leven lang blijven bewegen. Sport en beweging is niet alleen iets voor jongeren maar zeker ook voor ouderen. Initiatieven op dit gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De openbare ruimte moet uitnodigen om te fietsen, te wandelen en te sporten. Het Rondje Weerwater speelt daar een belangrijke rol in maar ook de parken in de andere stadsdelen. Gehandicaptensport wordt gestimuleerd.

Almere heeft alles in zich om een echte sportstad te worden: veel actieve sportverenigingen, veel individuele sporters, beginnende topsportontwikkeling. Een betaalde voetbalclub vervult een samenbindende functie en dat kan in publiekscampagnes gebruikt worden. Toch is het niet de taak van de overheid om beroepssport te subsidiëren. Voor de breedtesport heeft de gemeente wel een stimulerende en faciliterende rol. De aanleg van een playground in woonwijken met veel jongeren met een achterstand heeft positieve effecten. De playgrounds moeten een blijvende functie vervullen. De inzet van sportcoaches is daarbij belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.