Sport

Het CDA wil dat het Sport- en Cultuurfonds voor alle leeftijden ontsloten wordt. Sport en cultuur zijn voor iedereen belangrijk. Dus een Almeers Sport- en Cultuurfonds zonder leeftijdsgrens.

CDA Almere wil ruimte creëren om (op te) groeien en ‘je eigen mens’ te zijn te midden van anderen. Dat is op elke leeftijd belangrijk. Een goede start in een veilige omgeving zorgt dat we later de vruchten kunnen plukken van de talenten van mensen die willen bouwen aan de plek waar ze zijn opgegroeid. Ruimte voor ontwikkeling en sport helpt mensen om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.