Stadslandbouw


Een goed voorbeeld van een samengaan van beheer en landbouw is de schaapskudde die het gras in de stad kort houdt en de reuzenberenklauw bestrijdt. Meer dieren in de stad zoals de Schotse hooglanders in de Noorderplassen verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad. De zorg voor de dieren moet wel goed geregeld zijn met de ondernemer die verantwoordelijk is. De combinatie van landbouw en wonen in Oosterwold moet daadwerkelijk een bijdrage leven aan een duurzame stad. Stadslandbouw kan de afstand tussen consument en producent verkleinen en wordt daarom ondersteund. Ook kleine initiatieven in de stad van bewoners met fruitbomen en volkstuinen passen hier goed bij.

Problemen van volkstuincomplexen met verzakking en daardoor slecht functionerende drainage worden opgelost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.