Veiligheid


Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Handhaving van de veiligheid is voor het CDA één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Het veilig voelen in je omgeving is een essentiële behoefte. De cijfers van aantallen inbraken en berovingen zijn de laatste jaren gelukkig gedaald. Toch voelen mensen zich niet altijd veilig. De sociale veiligheid kan verhoogd worden door goede verlichting en goed onderhoud van de openbare ruimte.

Betrokkenheid van bewoners vindt het CDA daarnaast belangrijk. Gewaardeerd moet worden dat veel bewoners mee helpen om hun eigen buurt veiliger te maken door deelname in buurtpreventieteams en app-groepen. De juiste samenwerking tussen politie en buurtpreventieteams is van belang voor de misdaadpreventie. Goede communicatie bij ernstige geweldsincidenten in de buurt is essentieel. Er moet voor gewaakt worden dat geruchtvorming plaatsvindt.

Informatiebijeenkomsten voor bewoners zijn vaak belangrijk om geruchten te voorkomen en  onzekerheid bij bewoners weg te nemen. De wijkagent speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.