Verkeer

Verkeer (zie ook infrastructuur)
Het gescheiden verkeerssysteem maakt dat Almere een uitzonderlijk verkeersveilige stad is.  Een belangrijk speerpunt van het CDA is ook het behoud van het systeem van vrije busbanen en losliggende fietspaden die zo min mogelijk kruisen met autowegen en busbanen. Door de vrije busbanen is het openbaar vervoer net zo betrouwbaar als een metro. Het CDA wil het fietsen voor jong en oud zoveel mogelijk stimuleren en zo veilig mogelijk maken. Almere wordt wat ons betreft Fietsstad nummer 1.

De Evenaar in Almere Buiten is een weg die veel onveilige fietspadkruisingen kent. Het CDA wil dat er een verbeterplan gemaakt wordt samen met bewoners, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.Om het winkelcentrum in het stadshart te stimuleren is een goede bereikbaarheid met openbaar en eigen vervoer belangrijk. Gratis fiets parkeren, bekostigd uit de openbare middelen, in bewaakte stallingen is daarbij noodzakelijk. Fietssnelwegen zoals het Spoorbaanpad hebben een grote toekomst met de opmars van de elektrische fiets. Het Spoorbaanpad moet ook in Poort gehandhaafd blijven als fietssnelweg, maar wel op een veilige wijze uitgevoerd. Uitbreiding met nieuwe fietsroutes naar buurtgemeenten moeten worden gemaakt in samenwerking met de provincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Kind veilige routes naar school, kinderopvang, sportparken etc. (kind-lint) zoals in Poort worden ook in andere stadsdelen ingericht.

In Almere Poort is de circulatie van het autoverkeer niet goed. Het CDA heeft zich in de afgelopen periode ingezet om dat te verbeteren. Met het groter worden van de stad moeten de interne verkeersaders voldoende capaciteit krijgen. De aan- en afvoerwegen van en naar de A6 vormen een eerste aandachtspunt.

Voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een goede infrastructuur voor Almere. De alzijdige ontsluiting van Almere via spoor en weg is essentieel. Een IJmeerverbinding voor zowel auto en treinverkeer is noodzakelijk. De verdere uitbreiding van Almere via Almere Pampus kan pas plaatsvinden als de IJmeerbrug gerealiseerd wordt. De verdubbeling van de N305/N301 is nodig om een betere doorstroming te krijgen in de richting Nijkerk/Amersfoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.