Vrijwilligers

Vitaal verenigingsleven CDA Almere maakt zich sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en plekken vol zingeving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat regels en vergunningen voor verenigingen worden verminderd. Geeft verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding.
  • Dat vergunningen voor verenigingen bij voorkeur doorlopend zijn (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden). Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels.
  • Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel omgaan met evenementenvergunningen.
  • Dat verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB.
  • Dat de fysieke omgeving wordt ingezet voor het bevorderen van contacten tussen inwoners: we zoeken actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met name in Almere Poort en nieuwe stadskernen willen we investeren in ontmoetingsplekken zoals het klassieke buurthuis of het bibliotheekfiliaal; maar het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.