Water


Het CDA vindt onderhoud van de watergebieden in de komende jaren extra aandacht verdienen. Het betreft onder andere het tegengaan van het dichtslibben, maaien van waterplanten (Weerwater), tegengaan van blauwalg en het goed verbinden van vaarwegen. Het realiseren van een ecologische waterroute is van belang voor recreatie en ecologie.

Er zijn veel stranden met zwemwater. Die kunnen benut worden voor recreatie, eens te meer als de verspreiding van blauwalg afdoende wordt bestreden. De komst van een buitenzwembad in het Weerwater wordt mogelijk gemaakt.

Bij het onderhoud van de stad wordt ook de waterberging betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.