Welzijn

Gezondheid is echter niet alleen de afwezigheid van ziekte. Het is veel meer dan dat. Je mentale welzijn, je leefomgeving, je financiële situatie, werk, school en vrienden en familie hebben allemaal invloed op je gezondheid. Als CDA Almere willen we dat Almere het concept positieve gezondheid omarmt waarbij gezondheid bekeken wordt vanuit dit bredere perspectief. Dit sluit ook aan op de landelijke programma’s en de daarmee gepaard gaande nieuwe wetgeving.

Extra aandacht is nodig voor de voorwaarden die we stellen aan de groei. Welke voorzieningen willen we in onze eigen stad en welke gebruiken we van de buren. Hierbij gaat het om voorzieningen op het gebied van Gezondheidszorg, Welzijn, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Winkelaanbod, Recreatie etc. Hoe bewaken we dat we de werkgelegenheid in Almere krijgen die past bij onze beroepsbevolking? En realiseren we het leven lang ontwikkelen ongeacht leeftijd dat daarbij hoort?

Uitbreiden kan niet zonder voorzieningen: bij nieuwe stadskernen moet er eerst worden gezorgd voor voorzieningen die essentieel zijn voor welzijn en wonen. Anders bouwen we niet!

Wij willen we vooral bedrijven aantrekken die ook daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van burgers in Almere en de omgeving.#

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.