Werkgelegenheid


Werk geeft mensen erkenning, voldoening en een gevoel dat ze meetellen. Met werk kunnen mensen zich ontwikkelen en het zorgt natuurlijk voor inkomen. Werk is feitelijk de meest belangrijke factor om er in de samenleving bij te horen en mee te kunnen doen. Voor wie geen werk heeft, brengt dat zorgen. Om iets nieuws te beginnen en om bij te blijven is bijscholing of omscholing nodig (Een leven lang leren). Voor het CDA is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een voortdurend punt van aandacht. Werk hoeft niet perse in Almere te liggen. Een baan in de regio is ook een baan voor Almere.
De bestrijding van werkloosheid onder 45-plussers is gedurende de vorige raadsperiode goed aangepakt onder de leiding van de CDA-wethouder. Dit beleid moet voortgezet worden om vrucht te kunnen dragen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Inventieve oplossingen met uitzendbureaus die werk bieden met behoud van uitkering, worden voorgestaan.
De Floriade biedt grote kansen voor de werkgelegenheid en het aan het werk helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.