Werkgelegenheid

Bouwen van woningen moet hand in hand gaan met werkgelegenheid. CDA Almere is bereid een bijdrage leveren aan het woningtekort binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Maar het kan niet alleen bij woningen bouwen blijven. Evenredig aan het aantal woningen moet er ook meer werkgelegenheid in Almere zelf komen. Dit om de uitgaande pendel naar de randstad tegen te gaan en zo uren aan fileleed te besparen. Maar zeker ook om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen.

Een circulaire economie bevorderen door verdere kennisontwikkeling in samenwerking met regionale bouwbedrijven, (groot)handel en maakindustrie en het regionale onderwijs. En de kansen van de circulaire economie omzetten in werkgelegenheid.

CDA Almere koestert de praktisch- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking van onze stad. Aan dit arbeidspotentieel is veel behoefte. Door de toenemende digitalisering en vraagstukken op het gebied van onder andere klimaatverandering zullen in de nabije toekomst de gevraagde opleidingen en skills veranderen. Almere heeft een paar bedrijven als groeibriljanten die toekomstbestendige werkgelegenheid brengen die past bij onze beroepsbevolking.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.