Winkelen in Rotterdam

Winkels


Om het winkelcentrum in het stadshart te stimuleren is een goede bereikbaarheid met openbaar en eigen vervoer belangrijk. Gratis fiets parkeren, bekostigd uit de openbare middelen, in bewaakte stallingen is daarbij noodzakelijk.
Door toename van het internet verkoop neemt de winkelverkoop drastisch af. Nieuwe winkelcentra moeten niet een bedreiging vormen voor de levensvatbaarheid van de bestaande winkelgebieden. Ruimte bieden op bedrijventerreinen voor bedrijven die alleen verkopen via internet geeft nieuwe kansen. Het winkelaanbod in het stadshart zou meer gericht moeten worden op funshoppen. In het stadshart hoort een combinatie van recreatie, Retail en horeca. Leegstand is een bedreiging voor een bruisend stadshart. De ondernemers weten het beste wat gebeuren moet om het tij te keren. Samen met de ondernemers moet het stadsbestuur aan de slag om het winkelen aantrekkelijker te maken. In crisistijd en bij achterblijvende bevolkingsgroei past geen uitbreiding van het winkelaanbod, maar wel meer diversiteit. Het is belangrijk aan te sluiten bij de identiteit van de verschillende stadskernen. Wanneer aan deze diversiteit vastgehouden wordt, vullen de winkelcentra elkaar aan. Voorkomen moet worden dat alleen de grote winkelketens overblijven in de stad.

Het CDA is niet voor een 24-uurs economie. Collectieve rustmomenten hebben een belangrijke meerwaarde. Mensen moeten in staat gesteld worden voldoende tijd aan elkaar te besteden. Ondernemers mogen niet gedwongen worden door verhuurders van winkelpanden om mee te doen aan zondagsopenstelling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.