Wonen


Wonen is en blijft voor alle Almeerse inwoners, onafhankelijk van hun inkomen, een belangrijk goed. Voor de gemeente is het belangrijk om oog te houden voor de wensen en behoeften van iedereen. Studenten hebben andere behoeften dan senioren. Het CDA vindt dat tenminste 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector gerealiseerd moeten worden. De wachtlijst voor de actief woningzoekende moet zo kort mogelijk worden (halvering in komende raadsperiode). Zowel betaalbare appartementen als betaalbare eengezinswoningen zijn nodig om in de vraag te voldoen. In Almere zijn veel minder goedkope huurwoningen beschikbaar dan in andere grote steden. Daarom is, naast de huurtoeslag, het woonlastenfonds nog steeds nodig als extra tegemoetkoming van de woonkosten. Het CDA ziet graag dat dit fonds op termijn niet meer nodig is. Op innovatieve wijze moeten er goedkopere woningen gebouwd worden, die wel betaald kunnen worden door de doelgroep. Het CDA wil een studie naar de mogelijkheden. Naast meer bouwen is het belangrijk dat we als gemeente samenwerken met de wooncoöperaties en private partijen om doorstroming in de goedkope huursector te bewerkstelligen. Mensen die door een hoger inkomen niet meer in een sociale huurwoning hoeven te wonen (scheef wonen) zullen gemakkelijker verhuizen wanneer er meer aantrekkelijke huurwoningen in het middensegment zijn.

Het komend decennium komen er veel ouderen bij in Almere. Het CDA wil dat flink ingezet wordt op een inhaalslag voor betaalbare seniorenwoningen. Gebouwd moet worden naar de wensen van de ouderen zelf en die wensen zijn heel divers: ruime levensloopbestendige woningen, kleine appartementen, seniorenwoningen in de eigen wijk, groepsgewijs wonen. Sommige ouderen willen niet verhuizen en willen alleen aanpassing van de woning, anderen zijn wel in voor splitsing van de woning. Het CDA wil dat geluisterd wordt naar de mensen en dat er oplossingen komen wanneer de regelgeving in de weg staat.

Het project ‘Ik bouw mijn huis betaalbaar in Almere’ is succesvol en is een voorbeeld voor de rest van Nederland hoe om te gaan met de woningmarkt. Particulier opdrachtgeverschap komt tegemoet aan de wensen van veel mensen. Maar ook normale projectbouw voor de middenklasse, die geen tijd heeft voor veel bemoeienissen die particulier opdrachtgeverschap met zich mee brengt, moet mogelijk blijven.

Mensen die groepsgewijs willen wonen, vanwege dezelfde levensstijl, dezelfde zorgbehoefte of dezelfde culturele tradities, kunnen dit met collectief opdrachtgeverschap, maar zou meer kenbaar gemaakt kunnen worden. Woonvormen waarbij ouderen met hun volwassen kinderen bij elkaar wonen, zouden gestimuleerd moeten worden. Ouderen kunnen hun kinderen naar Almere halen of andersom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.