Woonoverlast

Een effectievere aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is een serieus probleem wat het woongenot van mensen in buurten ernstig kan aantasten. Vaak ken het alleen maar slachtoffers. Degene die overlast veroorzaakt doet dat vaak niet uit weelde, de mensen er om heen die er onder lijden kunnen vaak geen kant op. Wij willen aanvullende maatregelen en met name snelle interventiemogelijkheden. De inzet van de vrijwillige buurtbemiddeling en opleiden van buurtcoaches is daarbij essentieel.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.