ZZP-ers

Meer dan elders zijn er in Almere veel ZZP- ers en startende kleine bedrijven. Het past bij de pioniersgeest van Almere: durf om met iets nieuws te beginnen. Het is van belang om als gemeente te luisteren naar de specifieke wensen en vragen van deze ZZP- ers en starters. De dienstverlening op dit gebied staat nog in de kinderschoenen. Een proactieve houding van de gemeente is noodzakelijk. ZZP- ers dragen veel bij aan de creativiteit en dynamiek van de arbeidsmarkt. Onder ZZP- ers kan ook sprake zijn van verborgen armoede en eenzaamheid. Van 60 % van de kinderen in armoede is één van de ouders een ZZP-er. Het CDA vindt dat er een breed onderzoek moet komen om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen. Er moet dan ook duidelijk zijn waar ondernemingsstimulering en opleiding nodig zijn.

De communicatie over het ondernemersplein moet goed zijn, ook voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP- ers) en kleine bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.