09 maart 2022

Filmavond over de Schooltuin

Filmavond Midlumerlaankerk over de Schooltuin

Woensdagavond vond de eerste filmavond plaats in de Midlumerlaankerk. De film ‘De schooltuin, een jaar rond met je handen in de grond’ is gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan van de schooltuinen van Amsterdam en uitgeroepen tot nationale onderwijsfilm van 2021.

De organisatie was in handen van Sien Niermeijer, in samenwerking met CDA-Harlingen. Met behulp van de media is er volop aandacht besteed en dat resulteerde in een mooie opkomst. Vanaf 19.00 uur startte de inloop met thee of koffie. Hendrik Sijtsma heette vanaf 19.30 uur iedereen van harte welkom. Sien Niermeijer hield daarna een korte toelichting over de film. Daarna volgde de vertoning van de film.

Na de film gaf Sien een toelichting op de plannen die er liggen om dit project ook in Harlingen vorm te geven.  En was er ruimte om vragen te stellen over het project. Er werd enthousiast gereageerd op het initiatief. De CDA fractie heeft in het najaar van 2021 zelf een werkbezoek gebracht aan Amsterdam en met eigen ogen kunnen zien hoe de schooltuinen met vaak eenvoudige middelen natuuronderwijs kunnen geven aan kinderen door gekwalificeerde schooltuindocenten.

Hendrik Sijtsma gaf in zijn nawoord aan dat het CDA de ideeen voor de schooltuin graag ondersteunt en zich in gaat zetten om dit de komende jaren ook in de gemeente Harlingen te realiseren. Als voorproefje wordt er door Sien dit jaar al begonnen met lessen buiten schooltijd om meer bekendheid te geven aan dit soort onderwijs. Met als doel:

 • Meer kennis van natuur, milieu en Landschap maakt bewust en vergroot betrokkenheid. Versterken van voedsel en voedingsbewustzijn van kinderen.
 • Leren wat gezond voedsel is
 • Kennis van kringloop, ecologie, jaarcyclus
 • Tuinieren als onderdeel voedseleducatie
 • Aandacht voor obesitas en overgewicht bij kinderen
 • Praktijkonderwijs inspireert en blijft ‘hangen’.
 • Buiten bezig zijn
 • Schooltuinen dragen bij aan de biodiversiteit van de stad.

Uit onderzoek onder (groot)ouders en kinderen blijkt dat er dramatisch minder buiten wordt gespeeld. Grote generatieverschillen in spelen worden duidelijk zichtbaar. Daar waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen. In vergelijking met een aantal jaren geleden, is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%! Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er dus meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks buitenspelen. De schooltuin speelt hier opvoedkundig op in door:

 • Nuttig bezig te zijn, (minder tijd kattenkwaad)
 • Bevordert kameraadschappelijkheid
 • Andermans tuin/akker te eerbiedigen
 • Zelfwerkzaamheid/zelfredzaamheid

Waarom de initiatiefneemster hier speciaal aandacht voor vraagt in 21 ste eeuw, is volgens Sien Niermeijer, doordat  Kinderen niet meer weten waar hun voedsel vandaan komt en Kennis over gezonde voeding ontbreekt. Kijk naar de invloed van reclame op kinderen (slechte voeding) en teveel  kinderen met overgewicht of obesitas.

Uiteindelijk zullen de scholen dit initiatief moeten ondersteunen met facilitaire en financiële hulp van de gemeente. De aanwezige schoolmeesters en juffen waren onder de indruk van de ervaringen die kinderen opdoen tijdens de schooltuinlessen. Het gaat hierbij niet alleen om het telen van groente, ze kijken naar allerlei beestjes op de planten, in de grond en in de lucht. Kinderen komen in contact met de natuur om hen heen en leren daar met respect mee om te gaan.

Om 21.00 uur werd iedereen bedankt voor hun komst. Om de schooltuin mogelijk te maken en op de gemeentelijke agenda te krijgen, heeft het CDA hiervoor wel stemmen nodig op 14, 15 en 16 maart. Zonder deze steun, zal dit mooie verkiezingspunt van het CDA en daarmee deze nieuwe vorm van natuureducatie niet de volledige aandacht krijgen van het lokale gemeentebestuur.

Wij rekenen op jou.

Sien Niermeijer en CDA Harlingen

Foto: Ubbo Posthuma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.