Jij zoekt ons? Bestuurder, steunfractielid, sympathisant en vrijwilliger!!!

Ben jij als inwoner van de gemeente Harlingen politiek geïnteresseerd of wil je misschien wel met ons meedenken bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeente Harlingen, dan ben je van harte welkom en nodigen we je hierbij uit om contact met ons op te nemen.

Binnenkort presenteren wij ons nieuwe verkiezingsprogramma aan onze leden. Als CDA vinden wij het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers gehoord worden. Daarom willen we jou vragen om input te geven voor het verkiezingsprogramma 2022-2026. 

Het CDA Harlingen is een open volkspartij die midden in de samenleving staat, lokaal verankerd in de stad en dorpen. Geworteld in alle lagen van de bevolking. Centraal in onze denk- en handelswijze staat de C van christelijke waarden en tradities. Die tradities en waarden bevatten voor christenen en niet-christenen waardevolle beginselen: Medemenselijkheid, niemand achterlaten, goedheid voor de ander en rekening houden met elkaar. De C in het CDA is onmisbaar, vormt de kern van ons handelen en denken en vormt een tijdloze kernwaarde. 

Het CDA Harlingen koestert de hoofdletter C in haar naam. Dat betekent niet dat mensen van andere geloofsrichtingen of niet-gelovigen niet welkom zijn; integendeel: velen die zich geen christen noemen voelen zich sinds jaar en dag prima thuis bij het CDA. In ons mens- en maatschappijbeeld staat centraal dat je niet voor jezelf maar voor een ander leeft. De ‘A’ in het CDA verwijst naar het appèl wat wij doen op mensen die de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de samenleving.

Het programma wordt samengesteld door een programmacommissie met vertegenwoordigers van het bestuur en de huidige gemeenteraadsfractie. Voorafgaand willen we een inventarisatie houden onder de inwoners, ondernemers en verenigingen en vragen wat jij belangrijk vindt.

Wellicht heb je ideeën en verbeterpunten voor onze gemeente of wat jij graag zou willen veranderen en/of toevoegen. Jouw ideeën kun je aandragen via het door het CDA ingestelde “Meldpunt CDA Harlingen.” Dit is te vinden op onze website www.cda.nl/harlingen. Je mag ons ook een e-mail sturen: [email protected]

Indien je belangstelling hebt of betrokken wilt zijn bij de lokale politiek zoals een bestuursfunctie, (schaduw) fractielid of als vrijwilliger, dan ben je van harte uitgenodigd om met ons mee te praten en na te denken over allerlei lokale onderwerpen. Politiek lijkt zover weg, maar kijk maar eens naar buiten…. Alles wat er in je straat, wijk, dorp en stad gebeurd, is direct het gevolg van beslissingen van een lokaal gemeentebestuur.

Wilt je samen met het CDA doorpakken? Meld je dan aan op: [email protected] of bel onze voorzitter Ronald Bootsma 06-10920223.

Rechtsbovenin op deze website vindt u ook de knop "Meldpunt Harlingen" voor contact met ons en het doorgeven van ideeën. 

Goed voor elkaar!

Bestuur en fractie CDA Harlingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.