18 december 2021

Hendrik Sijtsma lijsttrekker komende verkiezingen

Harlingen – Afgelopen zaterdag is tijdens de ALV van CDA Harlingen Hendrik Sijtsma verkozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Naast lijsttrekker is Hendrik Sijtsma ook de kandidaat wethouder namens het CDA, mocht het CDA weer in de coalitie komen. De rest van de lijst van het CDA is gevuld met enkele nieuwe gezichten en kandidaten die bewezen zeer betrokken te zijn bij de Harlinger politiek.

Op plaats 2 staat Sietse Zoodsma (50), een bevlogen en deskundig raadslid die graag nog een termijn zitting wil nemen in de gemeenteraad. Als derde op de lijst staat Reynold Bontes (33), waarvan de 1e termijn als raadslid er bijna op zit en heeft aangegeven zich in te willen blijven zetten voor de gemeente. Midlumer Wim Wassenaar (62) is nieuw op de lijst van het CDA, toch in de steunfractie al actief en een waardevolle aanwinst voor het #teamCDA. Als 5e staat voorzitter Ronald Bootsma (38) op de lijst. Ook op de lijst bij het CDA op plaats 6 & 7 staan Karina van Velzen en Diane Anema.

Verder staan nog meer toegewijde CDA leden op volgorde van plaats op de kieslijst: Frans Bontes, Gert Hegge, Douwe ten Napel, Jochem Puite, Christiaan Wijbenga, Betty van der Zweep en de lijst wordt gesloten door huidig wethouder Harry Boon (66). Wethouder namens het CDA Harry Boon heeft aangegeven dat het tijd wordt om zijn 8 jaar als wethouder van de gemeente Harlingen het stokje door te geven en zal de lokale afdeling blijven ondersteunen als campagneleider.

Naast de kandidatenlijst hebben de leden ook het verkiezingsprogramma vastgesteld dat de titel ‘De kracht van de samenleving’ heeft meegekregen.

Het CDA is trots op deze kieslijst, op de gemeente Harlingen en het team dat de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en de komende 4 jaren representeert. 

Het CDA gaat door middel van een intensieve campagne haar best doen om weer meer stemmen binnen te halen en het aantal fractieleden uit te breiden. Het CDA ziet uit naar een krachtige en goede samenwerking met de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum, de andere fracties, het college en de ambtelijke organisatie. Zorgvuldig afwegend en op zoek naar wat het beste is voor onze mooie gemeente Harlingen. Betrokken en benaderbaar voor iedereen. Terugkijkend over de gehele bestuursperiode, kunnen wij als raad trots zijn op alle projecten die gerealiseerd zijn of in de steigers zijn gezet aldus Sijtsma. Naast de vele ontwikkelingen, heeft het CDA 4 jaar lang actief haar bestuurlijke inzet getoond in het bezoeken van de vele (inloop) bijeenkomsten. Moties, amendementen en initiatiefvoorstellen ingediend en aandachtspunten aan de orde gebracht door de vele technische-, politieke en rondvragen in de raads- en commissie vergaderingen. Lokale politiek betekent voor ons vanzelfsprekend om gebruik te maken van de kracht van de lokale samenleving en ons daarbij in te blijven zetten voor een fijne leefomgeving en goed zorgen voor elkaar!

 Het uitgebreide programma wat weer vol staat met nieuwe ambities, zal binnenkort op de website van CDA Harlingen en op facebook  worden gepubliceerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.