20 oktober 2017

Maandag 23 oktober fractievergadering in de Stadschouwburg Trebol te Harlingen. Van 19.30-21.30 uur

Beste fractieleden, bestuursleden, wethouder en gasten,

Op maandag 23 oktober is de volgende fractievergadering in Trebol (nu de Stadschouwburg) te Harlingen.

Van 19.30-21.30 uur

Van 19.00-19.30 uur spreekuur (Harm Bloemhof aanwezig).

Agenda:

 • Opening en welkom (Harm Bloemhof)

 • Mededelingen algemeen

 • Stukken raad 31 oktober en 8 november

 • Fractie zaken

Enkele brieven uit weekberichten

                               Andere zaken

 • Bestuurszaken
  • Lief en leed
  • Bijeenkomsten
  • Campagnes
  • Andere zaken

 • Wat verder ter tafel komt

 • Rondvraag en sluiting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.