27 januari 2020

Netwerkdiner Harlingen/Waadhoeke

Franeker, 27 januari 2020.


Het jaarlijkse Netwerkdiner van CDA Harlingen en CDA Waadhoeke, dat dit jaar in de Doelen in Franeker gehouden werd is een succes geworden. Ongeveer 65 ondernemers uit de regio kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar gastsprekers en samen te genieten van een heerlijk vijfgangen diner. 

Gastsprekers van de avond waren Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en directeur VNO-NCW noord Ton Schroor. Zij hielden beiden een betoog over wat het thema van deze avond "zorgzaam ondernemen" volgens hen inhoudt en wat ondernemers in Noord-West Fryslân hieraan kunnen bijdragen.

Na de twee gastsprekers was er de gelegenheid om onder het genot van één van de gerechten en onder leiding van diverse "tafelgasten" (gespreksleiders) met elkaar in discussie te gaan. Tafelgasten deze avond waren Esther de Lange (Europarlementariër), Agnes Mulder (Tweede Kamerlid ), Sietske Poepjes (Gedeputeerde Provinsje Fryslân), John Vernooij (algemeen directeur Omrin), Rendert Algra (lid Provinciale Staten) en de beide CDA wethouders van Waadhoeke; Caroline de Pee en Nel Haarsma. 

Het campagneteam van CDA Waadhoeke en Harlingen kan onder het voorzitterschap van Johan van Tuinen terugkijken op een geslaagde avond, waar vele nieuwe inzichten en contacten de kroon op de avond zijn.


R.B. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.