23 januari 2023

Netwerkdiner Waadhoeke / Harlingen

Franeker, 23 januari 2023.

Het jaarlijkse Netwerkdiner van CDA Harlingen en CDA Waadhoeke, dat dit jaar in de Doelen in Franeker gehouden werd is een succes geworden. Ongeveer 65 ondernemers uit de regio kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar gastsprekers en samen te genieten van een heerlijk vijfgangen diner. 

Gastsprekers van de avond waren Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge en CDA gedeputeerde en lijstrekker Friso Douwstra. Zij hielden beiden een betoog over wat het thema van deze avond "ondernemen, wonen en werken" volgens hen inhoudt, wat ondernemers in Noord-West Fryslân hieraan kunnen bijdragen en wat de toekomst ons gaat brengen. 

Na de twee gastsprekers was er de gelegenheid om onder het genot van één van de gerechten en onder leiding van diverse "tafelgasten" (gespreksleiders) met elkaar in discussie te gaan. Tafelgasten deze avond waren Esther de Lange (Europarlementariër), Sietske Poepjes (Gedeputeerde Provinsje Fryslân), Hendrik Sijtsma (CDA wethouder Harlingen), Paul Schoute (VVD wethouder Harlingen), Friso Douwstra, Bé de Winter (fractieleider CDA Wetterskip Fryslân), Sjoerd Galema (lijsttrekker CDA Wetterskip) en bestuursvoorzitter Ronald Bootsma 

Het campagneteam van CDA Waadhoeke en Harlingen kan onder het voorzitterschap van Johan van Tuinen terugkijken op een geslaagde avond, waar vele nieuwe inzichten en contacten de kroon op de avond zijn.


R.B. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.