30 september 2019

Onze mensen stellen zich voor

Het CDA Harlingen heeft een actieve gemeenteraadsfractie, een enthousiast, voltallig bestuur en een kundige wethouder. Wij stellen ons graag aan u voor!

Hendrik (fractievoorzitter)

Onze fractievoorzitter is Hendrik Sijtsma, hij is 53 jaar en ruim 6 jaar raadslid. Samen met zijn familie runt hij een melkveebedrijf en schapenhouderij aan de rand van Harlingen. Binnen de fractie is Hendrik woordvoerder op de gebieden: verkeer-vervoer-waterstaat, sport, economie  en milieu en duurzaamheid.

 

Sietse (raadslid)

Sietse Zoodsma is 47 jaar en bezig aan zijn tweede termijn als raadslid. Hij is inmiddels 5 jaar raadslid. Sietse is als eigen ondernemer actief in de schuldhulpverlening en bewindvoering. Voor het CDA is Sietse woordvoerder voor: sociaal domein, volkshuisvesting / ruimtelijke ordening, cultuur en bestuur en veiligheid.

 

Reynold (raadslid)

Reynold Bontes is 31 jaar en bezig aan zijn eerste termijn als raadslid. Naast de werkzaamheden als raadslid is hij werkzaam als adviseur in de verzekeringsbranche. Op de volgende gebieden is hij woordvoerder van de CDA fractie: financiën, sport, onderwijs en recreatie en toerisme. 
 

Harry (wethouder)

Harry Boon is 64 jaar en bezig aan zijn tweede termijn als wethouder in Harlingen. Harry is een ervaren bestuurder en heeft zijn ervaring o.a. opgedaan bij Wetterskip Fryslân en diverse gemeenten. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: verkeer en vervoer, milieu en duurzaamheid, openbare ruimte, vastgoed en grondzaken, vergunningverlening, handhaving en toezicht en sportzaken.

 

BESTUUR

Ronald (voorzitter)

Onze bestuursvoorzitter is Ronald Bootsma, 36 jaar. Vele Harlingers kennen hem als het gezicht van een bank waar hij werkzaam is als adviseur dagelijkse bankzaken en verzekeringen. Naast bestuurslid is Ronald actief als schaduwfractielid en voorzitter van de fractievergadering. In deze rol denkt hij mee met de fractie en ondersteunt de fractie waar mogelijk.


Christiaan (secretaris)

Onze secretaris is Christiaan Wijbenga, hij is 46 jaar en sinds 30 januari '19 secretaris bij het CDA Harlingen. Hij woont sinds 2009 in Harlingen en is opgegroeid in Marrum. Hij werkt in het dagelijks leven bij een netbeheerder in elektra en gas. Naast deze bestuursfunctie is hij ook actief als vrijwilliger bij de kerk en plaatselijke radiozender.

 

Diane (vice-voorzitter / bestuurslid)

Diane Anema is 28 jaar, sinds 2017 lid van het CDJA en sinds januari 2019 lid van het bestuur van afdeling Harlingen. In het dagelijks leven is ze specialist in wergeversoplossingen. Naast haar drukke werk en de bestuurstaken bij het CDA doet Diane vrijwilligerswerk in Lourdes en brengt ze zo af en toe eens een weekend door in één van de kloosters in Nederland. 

Frans (penningmeester)

Frans Bontes is eigenaar van een administratie/belastingadvieskantoor. Werkzaam en woonachtig in Harlingen. Sinds 2018 is hij bestuurslid van de plaatselijke CDA afdeling en vervult hij de rol als penningmeester.

 

Frits (bestuurslid)

Frederik Sjouke Switynk is altijd werkzaam geweest in de maritieme sector, eerst binnenvaart en later in de zeevaart. Hierna heeft hij het leven aan de wal weer opgepakt en is door Trees Fijnvandraat aangemoedigd om deel te nemen in de politiek. Eerst als lijstduwer voor het CDA en daarna heeft hij plaatsgenomen in het bestuur als algemeen bestuurslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.