18 januari 2021

Presentatie initiatiefvoorstel Schooltuinen

Harlingen Maandagmiddag 18 januari heeft de CDA fractie van de gemeente Harlingen een initiatiefvoorstel ‘Schooltuin Harlingen’ aangeboden aan burgemeester Roel Sluiter. Een kruiwagen gevuld met diverse groentes met daarbovenop het initiatief voorstel werd vakkundig op gepaste afstand buiten voor de werkkamer van de burgemeester geparkeerd.

Het begon in de zomer van 2020 zegt Fractievoorzitter Hendrik Sijtsma, toen het CDA werd benaderd door initiatiefneemster Sien Niermeyer met de vraag of het CDA samen met haar een plan wilde uitwerken om schooltuinen ook in Harlingen te realiseren. Aanleiding voor dit initiatiefvoorstel was het 100-jarig bestaan van de schooltuinen in Amsterdam. De Amsterdamse schooltuinen bestaan sinds 1920. Ze waren oorspronkelijk bedoeld om kinderen in contact te brengen met gezond voedsel dat ze anders niet zouden eten vanwege de grote armoede die kort na de Eerste Wereldoorlog heerste. Op de schooltuinen van nu wordt natuureducatie gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en oogsten. Veel meer dat met de natuur te maken heeft komt aan bod! Natuureducatie in de buitenlucht voor alle kinderen van onze gemeente met als doel:

  • Meer kennis van natuur, milieu en Landschap maakt bewust en vergroot betrokkenheid.
  • Versterken van voedsel en voedingsbewustzijn van kinderen.
  • Leren wat gezond voedsel is
  • Kennis van kringloop, ecologie, jaarcyclus 
  • Tuinieren als onderdeel voedseleducatie
  • Aandacht voor obesitas en overgewicht bij kinderen
  • Praktijkonderwijs inspireert en blijft ‘hangen’.
  • Buiten bezig zijn
  • Schooltuinen dragen bij aan de biodiversiteit van de stad.

Plan

Het opzetten van een schooltuin waarin alle basisschoolkinderen van groep 6/7 één seizoen tuinieren in een eigen moestuin van minimaal 7 m2 onder begeleiding van een vakleerkracht biologie. De schooltuinlessen sluiten aan op de kerndoelen van het onderwijs. De doelen van de reguliere lesuren worden hiermee gehaald. Een schooltuinjaar begint in januari (groep 6) met 3 binnen lessen in een lesgebouw op de schooltuin. Van april tot oktober zijn de lessen buiten. In het najaar (groep 7) zijn er nog 2 binnen lessen. Het gaat in totaal om 25 lessen in een schooltuinjaar. De binnen lessen zijn om de twee weken, de buitenlessen wekelijks. De lessen zijn 1,5 uur per keer. Totaal betreffen het ca. 150 kinderen van alle basisscholen in de gemeente die ook betrokken zijn in de voorbereiding. Ouders en opa’s en oma’s worden in de gelegenheid gesteld om als vrijwilliger mee te helpen bij de lessen. Er wordt samenwerking gezocht met reeds bestaande projecten binnen de school en ondersteunt door de GGD zoals JOGG, IVN Natuureducatie en de gezonde school.

Een geschikte locatie is momenteel nog in onderzoek. Het terrein wordt voorzien van hekken op een oppervlakte van ca. 5000 m2 (ter grootte van 1 voetbalveld) voor het op termijn kunnen realiseren van toekomstige wensen en uitbreiding. Op het terrein wordt een (mobiel) gebouw geplaatst waar de educatie kan worden gegeven en waar gekookt kan worden. Het afgesloten schooltuinterrein bestaat minimaal uit tuintjes voor iedere leerling en een gebouw met leslokaal, keukentje en toilet. Gewenste aanvullingen zijn een schuurtje, kweekkas, extra moestuinruimte voor eenjarige bloemen, bijzondere gewassen en projecten van andere leerjaren, een fruithoek met fruitbomen en bessenstruiken en andere eetbare vaste planten, een kruidentuin en een bijenstal.

Schooltuinwerk is een sterk educatief middel waarbij leerlingen over een langere periode de natuur meemaken en door eigen ervaring bewuster worden van natuur, voeding en het milieu. Het koppelt kennis aan beleving en zintuiglijke ervaring. Leerlingen doen kennis op van planten, dieren, voedsel en natuurlijke processen en leren door zelf te doen, te ontdekken en te onderzoeken. De theorie die ze gehoord hebben in de les voeren ze direct zelf uit op de tuin. Waar kan een kind nog een compleet groeiproces van A tot Z meemaken? Van lege bodem en zaad tot volgroeide groenten en soep? En ervaren dat het ook wel eens tegenzit als vogels van de planten hebben gegeten, misvormde groente ondanks de nodige aandacht of dat het toch echt te droog is geweest. Met heel eenvoudige middelen en manieren kan al een schooltuin tot stand komen. Het voordeel is dat een schooltuin geen hoge productie hoeft te draaien. Het belangrijkste is het kennis maken met natuur en gezonde voeding en het werk- en leerproces op zich.

Het initiatiefvoorstel zal 3 februari worden behandeld in de digitale raadscommissie, waarbij er nog vragen gesteld kunnen worden. Bent u nieuwsgierig geworden, U kunt het initiatiefvoorstel doorlezen vanaf het moment dat de agenda van de raadscommissie op de openbare website van de gemeente is geplaatst. (22 januari). De definitieve beslissing of het project daadwerkelijk van start zal gaan, zal volgen in de gemeenteraad van 17 februari. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.