Terugblik 2014-2018

TERUGBLIK GEMEENTERAAD 2014-2018 Wat heeft het CDA bereikt:  Ontwikkeling Willemshaven  Hondenbelasting kostendekkend maken  Behouden van het Hannemahuis en bibliotheek in binnenstad  Verzelfstandiging van de haven  Besluit tot opknappen en herinrichten Stationsweg  Woningbouw Havenkwartier  Inzet van CDA voor WMO, arbeidsparticipatie en jeugdhulp  Aankoop witte Kas P2 (centreren van parkeren aan noordkant v/h kanaal)  Besluit aanleg fietspad Wijnaldum-Midlum  Reconstructie buorren Wijnaldum  Invullen formulieren (belastingaangifte) door gemeente  Maatschappelijke stages  4-O project  Hartveilige gemeente  Uitbreiding hockey  Openhouden zwembad  Bevriezen OZB niet woningen  Aandacht voor armoedebeleid(kwijtscheldingsbeleid)  Uitbreiding en in vaste dienstnemen van medewerkers gebiedsteam  Snelheid remmende maatregelen Harlinger straatweg  Participatie in aanleg nieuwe visserijsteiger  Zonnepark  Zwemmen en kaatsles op scholen  Motie puls visserij  Initiatiefvoorstel Jeugdlintje  Motie visie op waterberging(aangehouden)  Motie Harlinger Aardewerk  Amendement Archeologiebeleid  Pleiten voor behoud inzet kracht brandweer Harlingen  Initiatiefvoorstel Tegel eruit, boom erin Mee ingediend:  Tiny houses  Recreëren in de buitenlucht  Opwaardering gebied Harlinger bos  Subsidie Willem Barentsz  Bedrijfsvergunning parkeren  Moties inzake de REC  Amendement voornemen asielzoekerscentra  Visie op waterberging  Motie trailerhelling  Harmenspark  Motie documentenoverzicht  Amendement parkeerbeleid  Amendement tarieven buitensport accommodaties  Motie kosten baggeren  Motie bijdrage kosten Dorpshuis Midlum  Fries Blauw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.