Onderwijs

 

Voor de stad Harlingen en Midlum willen wij;

- Basisonderwijs aantrekkelijk houden met goede faciliteiten.

- Tegengaan van de laaggeletterdheid in onze gemeente.

- Dat de huisvesting van de scholen voor basisonderwijs, MBO, VMBO, HAVO en Atheneum is van goede
  kwaliteit. Het is belangrijk dat er voldoende financiële middelen aanwezig blijven om dit zo te houden.

- Een goede, veilige bereikbaarheid van scholen is en blijft van groot belang. Wij zijn voor een nieuw   
  fietspad tussen Wijnaldum en Midlum

- Voor het versterken van het bewegingsonderwijs is het belangrijk dat vakleerkrachten beschikbaar 
  blijven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.