17 december 2020

De landbouw belangrijke schakel in het veenweide programma

“De landbouw als belangrijke schakel in de opgave die er ligt binnen het veenweide programma”,  dat is de visie van het CDA in onze gemeente.

De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen met verschillende partijen  aan een uitvoeringsplan voor het veenweidegebied. Doel van dit plan is het tegengaan van bodemdaling, het tegengaan van verzilting vanuit het noorden en weglekken van kwelwater vanuit het zuiden, en beperking van de CO2-uitstoot die ontstaat door het verdwijnen van de veenlaag. Behoud van de functie van het gebied en de leefbaarheid staan voor het CDA voorop.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Er zijn vele plannen in ontwikkeling en verschillende werkgroepen hebben al heel wat vergader uren erop zitten. Pilot Aldeboarn/de Deelen is hier een voorbeeld van waarbij er bottom up wordt gewerkt om tot een mooi robuust resultaat te komen.

Het verdwijnen van de veenlaag is een natuurlijk proces, dat versneld wordt door een lage grondwaterstand. Een hogere grondwaterstand kan het proces van veenafbraak vertragen. Centrale vraag daarbij is nu: “Hoe kun je de grondwaterstand verhogen, zonder dat het gebied zijn functie verliest?” Het CDA pleit voor realiteitszin bij de verschillende voorstellen.

Het veenweidelandschap is een open landschap met een grotendeels agrarische functie. De boeren die al generaties lang het open landschap in stand houden moeten naar onze mening bij de inrichting van het veenweidegebied een belangrijke stem hebben en houden. Evenals de bewoners van het gebied, om de leefbaarheid, de combinatie van bedrijvigheid en mienskip, voor de korte en de lange termijn te garanderen. Het spreekwoord: “In het veen kijkt men niet op een turfje,” gaat nog niet op voor deze plannen. De benodigde 550 miljoen is nog lang niet in het zicht en daar houden we als CDA de vinger aan de pols.

Samen met de VVD heeft het CDA een amendement ingediend om het grote belang van de landbouw te accentueren binnen het Veenweideprogramma 2021-2030. Dit Amendement is breed aangenomen. De rode draad van het amendement is dat nieuwe economische dragers die het veenweide gebeid vooruit kunnen helpen niet ten koste mogen gaan van de landbouw, maar de landbouw juist ten dienste moet staan.

Wanneer we kijken naar één van onze kernwaarden Rentmeesterschap: “Het principe dat de mens goed voor de aarde waarop hij leeft moet zorgen,” zijn we op dit vlak in onze gemeente goed op weg.

Karst Breeuwsma

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.