Meielkoar foar ús mienskip is de titel van ons CDA verkiezingsprogramma. De afgelopen coronaperiode heeft veel van de samenleving geëist. Van veel mensen is het uiterste gevraagd. Een aantal problemen vragen dringend om een oplossing zoals; voldoende betaalbare en beschikbare woningen voor iedereen, de stikstofproblematiek, toekomst- perspectief voor onze boeren en een gezondheidszorg zonder lange wachtlijsten.

De vier pijlers van het CDA zijn; gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap.

Het CDA wil hier vorm aan geven door midden in de samenleving te staan; waar ieder mens telt ongeacht ras, geloof of achtergrond, waar we vaste waarden hanteren en we het leven op aarde zo goed mogelijk door willen geven aan de komende generaties. Ook willen we nieuwe wegen bewandelen en keuzes maken (soms doen ze op korte termijn pijn) maar die wel nodig zijn voor een gezonde toekomst van onze gemeente.

Het CDA is een brede volkspartij, die gelooft in een samenleving waarbij mensen oog voor elkaar hebben en bijdragen aan elkaars welzijn. Veel CDA-ers vinden hun inspiratie in hun geloof, maar ook veel CDA-ers vinden hun inspiratie in de uitwerking van normen en waarden in onze hedendaagse maatschappij, los van welke geloofsovertuiging dan ook.

In ons verkiezingsprogramma lichten we onze ideeën toe aan de hand van een aantal thema’s. Hiermee willen we de komende vier jaar aan de slag gaan.

We nodigen u/jou uit om met ons te bouwen aan de toekomst van onze gemeente, door u/jou stem te geven aan het CDA.

Sjoerd Pranger                                          
Voorzitter CDA Heerenveen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.