30 mei 2016

Nieuwsbrief mei

Veelzijdigheid

Verschillende hoogtepunten voor mij deze maand; zo bezochten we meerdere scholen, mooi om te zien dat onze scholen blijven vernieuwen in onderwijs. Ook hadden we in deze maand een aantal gasten bij onze fractievergaderingen, altijd welkom en fijn dat mensen ons altijd weten te vinden. Tot slot was er nog de bijdrage in het richtinggevende debat van de Mid-Term review; dit alles heeft u kunnen lezen op deze website. Wij hebben als CDA duidelijke wensen en hebben deze prioriteiten doorgegeven aan de Raad, mocht er dus geld beschikbaar zijn dan zetten wij in op onderwijs, talentontwikkeling, sport, veiligheid en speelruimte voor kinderen!

Met vriendelijke groet,

Friso Douwstra

Fractievoorzitter

 

 

Fraude

Onlangs werd er bericht over een onderzoek naar fraudegevallen in ons land. De Leeuwarder Courant meldde dat onze provincie er het best uitkwam: de Friezen waren fatsoenlijk.

In diezelfde tijd werd in een interview - naar aanleiding van een publicatie over integriteit - een onderscheid gemaakt tussen professionele en persoonlijke betrouwbaarheid.

Gesteld werd dat iemand als burger heel integer kan handelen, maar in zijn werk niet. Het zou de druk van de omgeving, de cultuur van de organisatie zijn, die “dwong” om daar anders te handelen. Je mag bijvoorbeeld met bonnetjes, declaraties of belastingen in je werk wel onfatsoenlijke dingen doen, terwijl je thuis zegt dat je eerlijk moet zijn en een ander niet mag bedriegen. Het lijken wel twee gescheiden werelden met een gescheiden moraal. Daarin krijgt het systeem vaak de schuld: ieder doet het zo, het moet wel want anders etc.

En als iemand er iets van zegt wordt hij een klokkenluider genoemd; hij trekt aan de bel om te laten weten: dit kan zo niet. En dat gebeurt vaak anoniem omdat het gevaarlijk is iets aan de kaak te stellen wat niet deugt. Toch eigenaardig dat wat niet normaal is met zoveel omzichtigheid moet worden gebracht.

Theo Joosten

Voorzitter CDA Leeuwarden

Waar ligt de grens

De afgelopen maand stond er een groot artikel in de landelijke bladen over alcohol gebruik van jongeren. 40% van de ouders vindt dat kinderen onder de 18 thuis zo nu en dan best iets mogen drinken.

Onlangs zijn al onze sportkantines bezocht door een mystery guest. In maar 19% van de kantines werd gecontroleerd op leeftijd. Al met al is het nog steeds niet geaccepteerd dat de leeftijdsgrens naar 18 is gegaan. En niet voor niks! Het klinkt misschien wat betuttelend dat de overheid zich hiermee bemoeit maar inmiddels is zwart op wit bewezen dat de invloed van alcohol op de hersenenontwikkeling van jongeren enorm negatief is. Vroeger wisten we dat niet, nu wel. En je wilt je eigen kind toch een goede start geven? 

Bij de les blijven

De CDA-fractie heeft de goede gewoonte om iedere maand een ander onderwerp of een andere wijk in de schijnwerpers te zetten. In de maand mei ging het over Onderwijs.

Wij bezochten, met kamerlid Michel Rog, de Willem Alexander-basisschool. Een prachtige school met een energiek directieteam. Zij wisten een zwakke school om te vormen naar een excellente school en hebben in de jaren daarna de ene na de andere titel binnen weten te slepen. Tijdens ons bezoek werd onder meer het predicaat 'Gezonde School' uitgereikt.

De week daarna opende Comenius Zamenhof haar deuren voor onze fractie. Midden in de samenleving staat een school die met innovatieve middelen eigentijds en hoogwaardig onderwijs aanbiedt. De dag vóór ons bezoek hadden ze net een hernieuwde accreditatie binnengehaald. Niet slechts voldoende, maar zelfs goed. Prachtig.

In de laatste, derde, week bezochten we het beroepsonderwijs. Friesland College vertelde ons meer over de School als Werkplaats en we schoven aan bij de taallessen voor, onder meer, immigranten. Tot slot bezochten we het HBO. Allereerst het Upstart Festival, waar studenten van de opleiding CMD contact leggen met het beroepenveld. Dit jaar in Neushoorn. Daarna maakten we bij het fusiecafé van de NHL Hogeschool en Stenden kennis met de heren Klaassen en van Iersel. Zij praatten ons bij over de volgende stappen in het fusie-proces.

Het was een prachtige maand, ook via deze weg spreek ik graag nog mijn dank uit aan allen die hebben meegewerkt.

Groet,
Dirk Sierd de Vries

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.