Toch CDA! Ons nieuw contract voor Leeuwarden

Het CDA in Leeuwarden wil dat het roer om gaat. Als overtuigde christendemocraten zien wij het als onze opdracht kloven tussen mensen te dichten. Wij zijn gedreven CDA’ers van alle leeftijden, bruggenbouwers, die de mens centraal stellen en niet de overheid of liberale markt. We kunnen niet zonder goede onderlinge verhoudingen. We zijn voor elkaar geschapen. Het gezin is de grondstructuur voor de hele samenleving: we groeien daar in op en we houden elkaar vast. Of het nu gaat om onderwijs, wonen, zorg, werken of veilige buurten: het kind met ouders staat voorop. Dit programma biedt toekomst. U mag het lezen als een nieuw contract voor een sociale economie en gerechtigheid voor iedereen. Te beginnen in Leeuwarden.

Dit zijn voor ons belangrijke punten:

Toekomst jongeren en gezin centraal

Bestrijd kinderarmoede; versterk gezinnen die moeite hebben mee te komen. Deze CDA-aanpak zit vol compassie en investeringen. Lees daarom Tiny’s tiental met de school als baken van hoop. Voorkom schulden in huishoudens. Vóór een uitkering wordt stopgezet of teruggevorderd, krijgt de burger eerst huisbezoek. Zo voorkomt de medewerker dat er geen onmatige of zelfs onrechtmatige maatregelen worden getroffen. Geen toeslagenaffaires meer.

Wonen en werk voor starters

Wij willen de toekomst veiligstellen voor starters: studenten, jongvolwassenen en jonge stellen. Dat zij niet alleen hier komen om te leren en te studeren, maar ook om in Leeuwarden te blijven wonen en werken. Wat ons betreft is het: van peuter tot PhD. Dat betekent: geschikte (studenten) woningen, goede infrastructuur (Lelylijn), recreatie, voorzieningen (ook in de dorpen) en duurzame banen in onze topsectoren als watertechnologie, zorg, zuivel, voeding, onderwijs en energie.

Leefbaar en veilig

De stad moet veilig zijn. Overal. De groeiende criminele ondermijning in vastgoed en grondaankopen vraagt radicale stappen. Huisjesmelkers nemen sommige wijken over. Het CDA wil snel een gericht beleggersverbod op aankoop van woningen voor verhuur. Zorgvoorzieningen voor jeugd en kwetsbare inwoners delen te vaak dezelfde straat met drugsdealers en coffeeshops. Bouwbesluiten worden vaak met voeten getreden en willekeurig gedoogd. Met handhaving en regelgeving gaan we dat terugdringen.

Gezond en duurzaam

Veel jongeren maken zich zorgen. Is er straks nog een gezonde leefomgeving voor hen? Dat is wel onze opdracht. We vergroenen onze energievoorziening door onder andere warmte uit de grond en het stimuleren van groen vervoer. De gemeente investeert in maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zonnepanelen komen bij voorkeur op daken. In het buitengebied rekenen wij op onze boeren en doen wij een beroep op hen. Want vooral zij hebben de kennis van het land om die te beheren en de biodiversiteit te verbeteren. We zijn trots op deze innovatieve sector en koesteren haar.

Wij zien onszelf als een eerlijke evenwichtige volkspartij. Wie op het CDA stemt krijgt raadsleden met compassie en overtuiging. Leer ze kennen. Voor je het weet denk je op 16 maart 2022: Toch CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.