17 september 2020

Amateurmuziek krijgt aandacht en geld in Leeuwarden

Afgelopen weken is er veel gezegd over de visie van kunst en cultuur; Wat wil de gemeente met kunst en cultuur? Het CDA miste in deze nota de erkenning voor de amateurmuziek en dat is woensdag 16 september 2020 gekomen!

De amateurorkesten zijn verenigd in de Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (SML). Dit vitale onderdeel van de amateurmuziek verdient aandacht en ondersteuning. Het CDA Leeuwarden vindt dat de amateurmuziek bij de basis hoort van cultuurbeleid van de gemeente. Niet alleen omdat amateurmuziek een breed publiek aanspreekt en iedereen mee kan doen, maar ook omdat ze investeren in  jeugd- en talentontwikkeling. En daar is geld voor nodig. Via een motie hebben wij het college van burgemeester en wethouders het volgende gevraagd:

  • Een jaarlijks investering van €20.000,-  voor de jaren 2021 en 2022 zoals benoemd in het visiedocument, beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan de jeugdopleiding van de verschillende verenigingen;
  • De Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden in de cultuurnota te plaatsen onder ambitieniveau B ‘Basis op orde’.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat alle partijen van de Leeuwarder gemeenteraad de SML een warm hart toedragen. En dat klinkt ons als muziek in de oren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.