14 november 2023

Begroting 2024

Op maandag 13 november 2023 werd de begroting 2024 van de gemeente Leeuwarden behandeld. Een totaal van 653,2 miljoen werd vastgesteld. Het CDA heeft die avond vijf moties ingediend. We hadden de week ervoor, tijdens het debat, op twee andere moties al een toezegging gekregen. Zo vroegen wij aandacht voor de goede registratie van kinderen tussen de 0 en 4 zodat we in beeld hebben welke kinderen recht hebben op bijvoorbeeld voorschoolse educatie, zodat ieder kind een goede start kan krijgen. Ook hebben wij de toezegging gekregen dat de gemeente opnieuw gaat kijken of er meer IKC’s in onze gemeente recht hebben op extra ondersteuning voor kinderen die meer hulp nodig hebben.

De vijf moties die het CDA indiende en waar we een flinke meerderheid en soms zelf unanieme steun bij kregen waren:

Dichten en donderjagen op een duikelrek. 
We willen graag meerdere duikelrekken op plekken in de stad en de dorpen Stiens en Grou, met op de mat onder het rek een gedicht. Want kinderen in aanraking te laten komen met gedichten en lezen is iets waar wij altijd op inzetten. Dit nieuwe gedicht moet tot stand komen met de Stadsdichter en de Kinderburgemeester samen met kinderen uit onze gemeente.

Interventieteam. 
We krijgen het beeld dat 4% van de woningen in onze gemeente onbewoond zijn. Maar we hebben een groot woningtekort en iedere woning die leeg staat hebben we nodig! We vragen ons daarom af of de Basisregistratie Personen op orde is. We willen dit graag inzichtelijk maken. We vragen het college te onderzoeken of iedereen woont waar hij of zij is ingeschreven. En wanneer dat niet zo is, of er dan een instrument moet worden ingezet, te denken valt aan een interventieteam. We willen de gegevens op orde en uiteindelijk inzetten op het voorkomen van woonfraude. 

It raast oan ‘ e protters.
Kunnen we onderzoeken of we als gemeente een wedstrijd kunnen organiseren, bijvoorbeeld een Ljouwerter Sjongfestival of aansluiten bij Sjong of Sjong junior. Hoe mooi is het dat kinderen een zelfgemaakt lied op een podium ten gehore mogen brengen! 

Graffiti: rommel op de muur, weg ermee!
We hebben prachtige kunstwerken op muren en electriciteitshuisjes in onze gemeente maar we worden nog te vaak geconfronteerd met ongewenste graffiti. Bankjes, hokjes, bruggen en andere voorwerpen in de openbare ruimte worden achteloos beklad. Dat leidt tot verrommeling in wijken. 
Wij willen graag in beeld brengen wat er in de uitvoering nodig is om dit sneller schoon te maken en hoeveel geld dat kost. En daarnaast willen we gaan kijken of we daarbij met graffitikunst kunnen aansluiten bij initiatieven als Kunst in je Buurt. We willen dat de stad mooier wordt en niet dat bijvoorbeeld scheldwoorden een lange tijd op openbare plekken blijven staan.

Tot slot: Veni Vidi Fietsie. 
U ergert zich, net als wij, vaak aan de verkeerd geparkeerde fietsen in de stad maar ook op plekken in de dorpen. Hier willen we meer inzet op maar ook willen we graag dat iedereen weet waar je wel en niet je fiets mag neerzetten. We vragen ook of het College wil zorgen voor genoeg parkeerplekken in de stad en dorpen, waar je dan wel snel je fiets neer kunt zetten.

We hebben ook mooie moties en een amendement mede ingediend. Bijvoorbeeld extra geld voor ondermijning, het voortzetten van jongerenwerk en zaken als het vergemakkelijken van elektrisch rijden, verlichten van zebrapaden, thuisbezorgen van rijbewijzen en indicatoren bij de gemeentelijke begrotingen om deze makkelijker te kunnen beoordelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.