31 maart 2017

Beoogd nieuwe voorzitter CDA Fryslân

Theo Joosten uit Leeuwarden wordt door het bestuur van CDA Fryslân voorgedragen als opvolger van de statutair aftredende voorzitter Bert Kuiper. Joosten is vanaf 2013 voorzitter van CDA Leeuwarden en is beschikbaar na de herindelingsverkiezingen van november. Het bestuur van CDA Fryslân stelt voor Joosten in april op de algemene ledenvergadering te benoemen per 1 december. Aan de leden zal worden gevraagd de benoeming van de huidige voorzitter Bert Kuiper te verlengen tot 1 december.

Theo Joosten (1948) heeft een ruime bestuurlijke ervaring in verschillende functies. Tot zijn pensionering was Joosten voorzitter van de landelijke Bond van Katholiek Basis Onderwijs. Hij beschikt over een breed netwerk, zowel regionaal als ook in Den Haag. Daarvoor was hij directeur van het Onderwijsbureau te Meppel. Joosten begon zijn loopbaan bij het onderwijs in 1971 als onderwijzer aan Mariaschool te Eelde. In 1980 kwam hij naar Leeuwarden, waar hij was benoemd tot directeur van de nieuwe katholieke basisschool in Camminghaburen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.