18 mei 2021

Bijdrage CDA besluitvorming Zalen Schaaf

Maandag 17 mei werd er in de Raad gesproken over Zalen Schaaf. Een dossier dat nu hopelijk eens kan worden afgerond. Gemakkelijk zal dit niet gaan; na de prijsvraag zijn er drie plannen naar voren gekomen maar zoals het nu lijkt kan geen enkel plan rekenen op een meerderheid in de Raad. De besluitvorming is op 2 juni. Onze bijdrage richtte zich gisteren op de verbetering van het Speelmanskwartier, op een financieel verantwoorde keuze én het gezond houden van onze huidige culturele infrastructuur. 

Lees hieronder de bijdrage van woordvoerder Abel Reitsma:

Nostalgie; Verlangen naar een geromantiseerd vroeger. Een kleine maand geleden tijdens de inspreek-avond hadden we dan ook een trip down memory lane, er kwamen veel mensen met prachtige anekdotes. Ze vertelden over vroeger met zoveel enthousiasme en passie. Allemaal ervaringen en anekdotes uit de 20ste eeuw viel mij op. Vroeger kwamen er grote bands, vroeger stond de grote zaal vol, vroeger leefde het. 

Maar wij gaan over de toekomst van Leeuwarden. En de realiteit in Schaaf laat ons een heel ander beeld zien; de grote zaal is bijna nooit meer helemaal vol, het pand is vervallen en ook al zijn de allure en sfeer er nog wel, de mensen om het proeven zijn maar in beperkte mate aanwezig. Een tijd geleden was er zelfs een gratis concert; een opkomst van enkele tientallen...

Dit begrip van nostalgie houdt al een decennia lang de ontwikkeling van het Speelmanskwartier in een ijzersterke houdgreep. Nu is het tijd voor een definitief besluit en wat gaan wij doen? We spreken over de herontwikkeling van het Speelmanskwartier en niet over de herontwikkeling van cultuur. Vele insprekers spraken over de beperkte cultuur in onze stad. Een klap in het gezicht van het Fries Museum, CT48, Blokhuispoort, Harmonie, Neushoorn en de Westerkerk en alle andere makers die hun best doen in onze gemeente. Alsof Schaaf de enige cultuur kan brengen, waar was die dan de afgelopen decennia? 

Het CDA zal die toekomst bepalen aan de hand van de woonvisie Speelmanskwartier, het KplusV rapport van Neushoorn, de leidraad prijsvraag, de uitspraak van de onafhankelijke jurycommissie, de voorkeur van het college, de voorkeur van de direct omwonenden en ook na een gesprek met wijkpanel Binnenstad, hun voorkeur. Als raad hebben wij deze documenten en werkwijze vastgesteld. De leidraad zelfs nog met moties aangepast. Volledig naar onze wensen dus. Het spreekt dus voor zich om deze volgorde over te nemen en mee in te stemmen. Het zou heel vreemd en merkwaardig zijn hier van af te wijken. Waarom dan een jury met een rapport laten komen? De druk is enorm en ik ken de gevoeligheid van het onderwerp, ik heb het sentiment van Zalen Schaaf bij de achterban aan den lijve ondervonden. Onze voorkeur gaat dan ook naar het voorstel met de hoogste waardering, het idee van Turfmarkt BV. Zij hebben een idee waarvan wij denken dat de buurt een enorme opknapbeurt krijgt en waarbij het gebouw haar historisch karakter behoudt.

Wij hebben altijd gepleit voor drie zaken, allen zal ik kort toelichten; financieel verantwoord beleid, de mening van de wijkbewoners icm de kwaliteit van hun leefomgeving en de kernpositie die we Neushoorn en de Harmonie hebben gegeven.

De financiën zijn bij het plan van de Turfmarkt het beste geborgd, zij hebben het portfolio en het geld om dit idee tot succes te brengen. Zij kiezen voor een duurzame invulling die toekomstbestendig is en ervoor zorgt dat prijzen schappelijk blijven voor mensen om er gebruik van te maken. Bij de andere ideeën wordt rekening gehouden met crowdfunding, uitgestelde investeringen of zijn er huur intenties die niet realistisch zijn. 

De mening van de wijkbewoners spreekt voor zich, zij hebben hun wensen kenbaar gemaakt in een woonvisie, daar willen wij ons aan houden. Zij willen de wijk weer in ere herstellen. Groenvoorzieningen, continuïteit in bewoners en sociale cohesie. Het plan van de Turfmarkt draagt hieraan bij. 

Dan onze huidige culturele infra; een theater en podium erbij erbij is overbodig. Kan de wethouder ook de gevolgen schetsen van nog een podium of theater erbij? Wat doet dit met ons huidige culturele aanbod en infra?  

We hopen dat er vanavond duidelijkheid komt voor alle betrokkenen. Wij kiezen voor de zekerheid van goede financiën, een passende uitstraling en verbetering van de wijk en voor het gezond houden van het huidige culturele aanbod in Leeuwarden. Tot slot; zou de wethouder de raad nog eens willen uitleggen waarom jullie gekozen hebben voor het aanhouden van deze volgorde? Wat maakt dit het beste plan? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.