25 januari 2023

Bijdrage ROL

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Locatie AZC met Regionale Opvanglocatie. Eerder vond hier een debat over plaats. Lees hieronder de bijdrage van het CDA door fractievoorzitter Wieke Goudzwaard. 

Bijdrage Debat ROL

Twee jaar geleden heeft deze raad besloten dat er een ROL in onze gemeente komt. Dat is geen gemakkelijke zoektocht geweest. De Locatie Tuin ligt nu voor ons als de voorgestelde locatie. 
 
Het CDA wil haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van de vluchtelingen.
De problemen met de opvang, de huisvesting en zeker ook de ongelijke landelijke verdeling van de grote stroom asielzoekende mensen maakt dat we kunnen spreken van een crisis. 
Het CDA maakt zich zorgen over de wijze waarop we mensen kunnen opvangen.
 En in hoeverre we mensen een menswaardig bestaan kunnen bieden op korte en lange termijn in ons land.

Maar wij sluiten ook niet onze ogen voor de mensonterende situaties die zich voor ons ogen afspelen. Met mensen die niet menswaardig worden opgevangen. Waar wij niet de compassie tonen voor de vreemdeling, waar wij geen goede gastheren zijn. Maar waar mensen kilte en kou te wachten staat. 

Het CDA heeft geworsteld. Wij hebben oog voor hen die wonen op de nu aangewezen locatie van de ROL. Ook gisteren waren wij aanwezig bij een bijeenkomst van de omwonenden en hebben wij de verhalen, de hartenkreten van omwonenden gehoord. Dat raakt ons ten volle. 

Wij hebben ook oog voor hen die in ons land toevlucht zoeken. En dat willen wij hen bieden. We willen het goede doen voor de bewoners in de omgeving van locatie Tuin. Maar we willen ook het goede doen voor de mensen die toevlucht zoeken. 

Kinderen uit de crisisopvang in het WTC kregen les op de school waar mijn fractiegenote werkt. Zij kwamen dagelijks met de bus naar haar school. Op het plein speelden deze kinderen met de leerlingen van onze school. Op het plein vroeg ze aan één van de kinderen: 
“Waar kijk je naar uit als je straks op een andere plek gaat wonen, in een Asielzoekerscentrum?” 
Haar antwoord, zonder nadenken, was: “Dat ik dan mijn eigen lichtknopje heb.”
Een eigen, veilige omgeving, dat is waar het om draait. Dat geldt voor de asielzoekers uit de crisisopvang, en zeker ook voor bewoners van de Leeuwarder wijken.
 
De locatie De Tuin heeft tot veel vragen geleid, onder andere over het gekozen tijdpad van de procedure. Daar is veel over gesproken, maar nu moeten we door.
 
Wij menen dat het College ons voldoende heeft meegenomen in het proces waarbij ook andere locaties zich als mogelijke locatie hebben voorgedaan. Uitkomst was dat zij, in samenspraak met COA uitkomen op de locatie De Tuin. Nu is er op inhoud en proces voldoende informatie en duidelijkheid om een afweging te kunnen maken.
 
We begrijpen de urgentie van het probleem en kunnen dit voorstel steunen met de keuze voor de locatie.  Wel hebben wij een kanttekening bij de te bouwen woningen. 
D66 heeft een motie geschreven, die wij mee indienen, om de genoemde 27 woningen voor andere doelgroepen om niet te bouwen. Mevrouw Bruijnincx van D66 zal deze zo toelichten en uitleggen.

Voor ons is het belangrijk dat er gekeken wordt naar een goede en veilige manier voor de bewoners van het Rol en de bewoners van oa de Troelstraweg om samen te leven,
Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de veiligheid aangaande het verkeer. Voor fietsers en auto’s is het niet een altijd veilige en overzichtelijke situatie. Ook de straatverlichting zou beter kunnen.
We hopen op een toezegging van de wethouder om hier actie op te ondernemen. Kunt u zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid in deze directe omgeving?
Maar vooral hopen we op een goede of betere communicatie met omwonenden. We hopen dat de gemeente oog heeft en blijft houden voor hun wensen, behoeften en belangen. We roepen het college op om oprechte aandacht voor de buurt te behouden. 
En dat geldt zeker voor de familie Nijenhuis. We hopen van harte dat er  een oplossing te vinden is die deze familie recht doet. 

 

Zie ook het artikel van Omrop Fryslân 
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1188012/opvang-vluchtelingen-aan-troelstraweg-in-leeuwarden-lijkt-door-te-gaan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.