29 juni 2020

Blokje om in Heechterp Schieringen

Ik kan niet altijd aanschuiven bij de vergaderingen van het wijkpanel en dus hebben we een andere manier gevonden; eens in de paar maanden loop ik met de voorzitter van het wijkpanel een rondje door de wijk. We spreken mensen, bezoeken initiatieven, houden elkaar op de hoogte en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nuttig en prettig! Overigens doe ik dit ook veel liever zo dan stilzittend aan een tafel.

De wijk heeft ook een bijzonder plekje in mijn hart want tijdens mijn studie heb ik altijd met veel plezier in deze wijk gewoond, bijna zeven jaar. Betaalbare en ruime woningen voor een student. Die continuïteit, populariteit en doorloop is kenmerkend voor deze woningen. Daardoor mis je soms wel bewoners die binding hebben met de wijk, de meeste vertrekken weer. En dat is zonde, door een gevarieerder aanbod en andere soort woningen zou je de wijk leefbaarder kunnen maken. In dat kader is de woningbouw-coöperatie gekomen met een prachtig plan. Alle 24 portiekflats zullen namelijk worden gesloopt, dit houdt in dat er ruim 500 woningen zullen verdwijnen, daarvoor in de plaats komen ruim 400 woningen. Er is meer plek voor groen, duurzame en diverse bouw en meer ruimte. 

Een enorme investering van €200 miljoen moet dit mogelijk maken, een ongekende ambitie. Niet alleen de woningbouw is ambitieus, ook het wijkpanel investeert altijd flink in de wijk. Het bevorderen van kwaliteit, het faciliteren van initiatieven en het betrekken van de inwoners staat hoog in het vaandel. Zo is er een kunstroute, een Cruijff Court, een pluktuin en een heuse volkstuin. Prachtige voorbeelden van een participerende samenleving, allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers. 

In de meeste recente Veiligheids Prestatie Index (mei 2020) scoort Heechterp ook een voldoende, dit rapport laat een stijging zien in gevoel van veiligheid en tevredenheid van buurtbewoners, een positieve ontwikkeling. De inzet wordt dus gezien en beloond. 

We zullen contact blijven houden en als fractie het proces volgen natuurlijk. Op naar een mooie leefomgeving waar mensen graag verblijven! 

Abel Reitsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.