18 april 2018

CDA aanwezig in de dorpen!

Het eerste kwartaal van 2018 is vaak het seizoen van de jaarvergaderingen van dorpsbelang.

Dit begon voor mij op 6 januari met de nieuwjaarsborrel in Wirdum-Swichum. Om ook even een kijkje te nemen in de “verse”  dorpen van onze gemeente heb ik in het kader van LF2018 Under de Toer een bezoekje gebracht aan Finkum op 26 januari.

Op 16 februari was Friens aan de beurt. Wat zo mooi aan de kleinere dorpen is, dat de inwoners erg betrokken zijn bij hun dorp. De opkomst is groot en het valt op, dat men veel zelf aanpakt en oppakt. Dorpshuizen ter grootte van een grote huiskamer zien er vaak spic en span uit. Er wordt goed onderhoud gepleegd en ook de activiteiten liegen er niet om.

Hetzelfde geldt voor Aegum-Idaerd (23 maart). Ook daar zijn jaarlijks toneelvoorstellingen door eigen toneelvereniging. Dorpsreisjes worden georganiseerd en Friens heeft zijn jaarlijkse kermis.

Op 28 februari heeft Grieneko in Baard ons uitgenodigd voor een gesprek over de pilot duurzaamheid. Samen met Groen Links en de PvdA hebben de mensen van dit duurzaamheidproject ons één en ander uitgelegd. Inmiddels heb ik wethouder Van Gelder gevraagd om contact te zoeken met de initiatiefnemers en houden we de vinger aan de pols. Gelukkig zit onze fractievolger Yge Valk ook bij deze groep!

Op 5 maart was de jaarvergadering in Warten. Op 7 maart Wirdum-Swichum. Deze laatste is bezocht door Yge, omdat er tegelijk een raadsvergadering was. In Wirdum is men ook bezig met de mogelijkheden om huizen duurzamer te maken. Yge heeft in Wirdum nog e.e.a. toegelicht over het duurzaamheidproject. Deze boodschap heb ik op 13 april ook aan de mensen in Wytgaard meegegeven. Wytgaard is bezig met het concretiseren van een actuele dorpenvisie en een aantal werkgroepen is reeds bezig.

Op 28 maart is Ans van den Berg (fractievolger) voor mij naar de jaarvergadering in Jirnsum geweest. Ook zij heeft weer input voor de fractie meegenomen. Zo is hier ook een energiecorporatie opgericht.

Ik was ook blij te horen, dat de bezettingsgraad van Dekemahiem, die door de opgerichte woningcorporatie is opgekocht, 100% is. Dit was nl. een project van het dorp waar ik in 2014 als eerste mijn tanden heb ingezet.

Op 5 april was ik aanwezig in Reduzum. Reduzum heeft de organisatie goed voor elkaar, maar de huidige voorzitter treedt af (termijn afgelopen) en heeft nog geen opvolger.

Ditzelfde probleem heerst er ook in Wergea, waar men geen vrijwilligers kan vinden om zitting te nemen in het bestuur van plaatselijk belang.

Een denktank, waar ik me ook bij aangesloten heb, is bezig te onderzoeken hoe we op een andere manier vorm kunnen geven aan een ‘vehikel’ , dat naar de gemeente toe het dorp kan vertegenwoordigen.

Wordt vervolgd….

 

Als CDA vinden we het belangrijk om aanwezig te zijn bij dit soort bijeenkomsten. We krijgen veel mee van wat mensen bezig houdt en kunnen dat weer aan de orde stellen bij wethouder of dienst.

Tot zover dit onderdeel van ons raadswerk.

 

Aaltsje Meinderts

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.